polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówOdonów
stacja (st)

↑ 04:31 - ↓ 20:47
↑ 04:31 - ↓ 20:47
Km osi

Linie kolejowe:
56.4

Zmiany nazw punktu: Odonow 1939-1945Odonów 1945-1960
Otwarcie, kolej pierwotna:
1916. • HF
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1960
Data zamknięcia:
1960
Data likwidacji:
1960
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Od stacji odchodziła bocznica do cegielni. Stacja w Odonowie została zastąpiona położonym 2 km dalej przystankiem Donosy w 1960 roku. Stacji Odonów nie ma ju z na mapie schematycznej kolejki z 1962 roku, co oznacza, że została zlikwidowana zaraz po zawieszeniu ruchu pasażerskiego. Odległość do przystanku Donosy wynosiła dokładnie 1, 917 km, ale ze względu na serpentyny, odległość w linii prostej wynosiła zaledwie 1,27 km.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.04 - 22:52

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11506835 / 8754 / 7105 / 2214 / 5197.31)