polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychTeodorów

mijanka (mij)

05:37 - 17:56
Km osi

Linie kolejowe:
⇑ ~64
.27
Zmiany nazw:
Teodorow 1915-1918Teodorów 1918-1922
Otwarcie, kolej pierwotna:
1915 • kkHB
Data zamknięcia:
1922
Data likwidacji:
1922
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
/
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Przystanek Teodorów nie został wybudowany w km 66.03, choć zamierzenia takie były bardzo zaawansowane. Trafił do rozkładów jazdy pasażerskich i służbowych już począwszy od roku 1986, w niektórych wyznaczono mu postoje a nawet dostał swój numer INBR w systemie sprzedaży biletów KURS 90.
Punkty w pobliżu:
Knapówka (podg)Koniecpol (st)Koniecpol Magdasz (po)Michałów (mij)Nakło (pe)Psary (stth)Starzyny (po)Starzyny (podg)Wola Kuczkowska (po)Żelisławice (st)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.02.20 - 17:33:41


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34701689 / 24920 / 33939 / 3588 / 9671.60)