polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 096Lc28
Boksycka

przystanek osobowy (po)

07:24 - 15:25
Km osi
Linie kolejowe:
184.95
25 Łódź Kaliska - Dębica
Skrót telegraficzny: [Bk]  
Zmiany nazw:
Bokrzyce 1941-1949Boksycka 1950-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1941 • Ostb
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
mij
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
W 1941 roku powstała tu mijanka (km 185,013), nie wykazywana po roku 1945. Nastawnia znajdowała się w km 185.428 (dawniej 42.150). W komunikacji pasażerskiej przystanek pojawia się w rozkładzie jazdy lato 1950 i tak samo został wpisany do WOT. Kasa biletowa została zlikwidowana w 1980 roku. Budynek dworca rozebrano w dniu 4 marca 2003 roku.
Punkty w pobliżu:
Bodzechów (st)Brody (odst)Brody Iłżeckie (po)Kunów (st)Lubienia (po+ład)Marcule (po+ład)Nietulisko (po)Ostrowiec Świętokrzyski (st)Staw Kunowski (po)Zębiec (bsz)Łaziska Iłżeckie (po+ład)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.08.15 - 10:26:47


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (39310377 / 13262 / 5010 / 3843 / 10229.09)