polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 069Cc24
Boksycka

przystanek osobowy (po)

05:21 - 19:57
Km osi

Linie kolejowe:
184
.95
Zmiany nazw:
Bokrzyce 1941-1949Boksycka 1950-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1941 • Ostb
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
mij
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
W 1941 roku powstała tu mijanka. Nastawnia znajdowała się w km 185.663 (dawniej 42.150). W komunikacji pasażerskiej przystanek pojawia się w rozkładzie jazdy lato 1950 i tak samo został wpisany do WOT. Kasa biletowa została zlikwidowana w 1980 roku. Budynek dworca rozebrano w dniu 4 marca 2003 roku.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.05.25 - 19:37:51


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29872856 / 22976 / 5363 / 3364 / 8880.16)