polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 083Vb25
Borowisko

przystanek osobowy+posterunek odstępowy (po+pe)

05:36 - 17:55
Km osi

Linie kolejowe:
43
.32
Zmiany nazw:
Borowisko 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1947
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -       dawniej:    - / -
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Po wojnie urządzono tu przystanek osobowy, który funkcjonował do 1947 roku. Wcześniej i później był to posterunek odstępowy. Nazwa występuje jeszcze w WOT z 1948 roku. W służbowym RJ ważnym od 4 października 1953 roku wykazywana jest mijanka Borowisko w km 43.31 bez zatrzymań nań żadnych planowych pociągów. W roku następnym już się nie pojawia. W 1985 roku posterunek funkcjonuje, a w roku 1993 roku nie był już wykazywany. Jak wyglądały tutaj perony i czy w ogóle były - nie wiadomo.
Punkty w pobliżu:
Bukowa (po)Czarnca (po)Czarnca (podg)Ludynia (st)Ludynia Dwór (po)Oleszno (pe)Włoszczowa (st)Włoszczowa Północ (st)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.10.12 - 17:56:01


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34701607 / 24920 / 33857 / 3588 / 9671.57)