polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychChmielnik
stacja (st)

↑ 05:55 - ↓ 19:20
↑ 05:53 - ↓ 19:22
Km osi

Linie kolejowe:
13.66

Skrót telegraficzny: Chl
Posterunki ruchu: Chl1 • Chl
Zmiany nazw punktu:
Chmielnik Buski 1969-1989Chmielnik 1989-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1969. • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2000.04.02
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Stacja w komunikacji pasażerskiej po raz pierwszy pojawia się od rozkładu jazdy 1972/73 wraz z uruchomieniem pociągów pasażerskich na odcinku Włoszczowice - Grzybów.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.04.09 - 21:12:13

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887472 / 16192 / 20474 / 2875 / 7265.21)