polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówCzarniecka Góra
przystanek osobowy (po)

↑ 04:27 - ↓ 20:51
↑ 04:27 - ↓ 20:52
Km osi

Linie kolejowe:
115.140

Zmiany nazw punktu: Czarniecka Góra 1927-1939Czarniecka Gora 1939-1945Czarniecka Góra 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1927 • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2009
Data zamknięcia:
2009
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+mij
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.05.29 - 12:35

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11513827 / 7139 / 6958 / 2215 / 5198.12)