polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówGilów
przystanek osobowy (po)

↑ 07:31 - ↓ 18:08
↑ 07:29 - ↓ 18:09
Km osi

Linie kolejowe:
131.729

Zmiany nazw punktu: Gilów 1952-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1952 • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2009
Data zamknięcia:
2009
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Przystanek pojawia się jako nieotwarty od rozkładu jady lato 1952. W następnym rozkładach jazdy nie występuje. Pojawia się już jako czynny z kasą biletową od rozkładu jady lato 1955. Kasa biletowa została zlikwidowana w 1982 roku.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.05.29 - 12:35

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (14116789 / 15534 / 4788 / 2466 / 5724.57)