polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 084Yb25
Górki Szczukowskie

przystanek osobowy+posterunek odgałęźny (po+podt)

06:25 - 19:00
Km osi

Linie kolejowe:
8
.33
Skrót telegraficzny: GSz
Nastawnie: GSz1 • GSz (d)
Zmiany nazw:
Górki Szczukowskie 1932-1939Gorki Szczukowskie 1939-1945Górki Szczukowskie 1945-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1932. • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Zdalne sterowanie:
1) Szczukowice
Inne informacje:
Kasa biletowa została zlikwidowana w 1982 roku. Na posterunku znajduje się wyłącznie jedno przejście rozjazdowe. Jeszcze w 1993 roku była to stacja.
Punkty w pobliżu:
Armatury (bsz)Brzeziny (po+podg)Kamieniołom Jaworznia (bsz)Kielce (st)Kielce Białogon (st)Kielce Herbskie (st)Kielce Piaski (po)Kielce Ślichowice (po)Kielce Słowik (po)Kostomłoty (st)Nida (st)Piaski k/Kielc (podg)Piekoszów (po+ład)Radkowice (po)Radkowice (podg)Sitkówka Nowiny (st)Sufraganiec (pe)Szczukowice (podg)Słowik (pe)Tumlin (po)Wolica (st)Zagnańsk (st)Zagnańsk Przeładownia (po+mij+ład)Zagnańsk Wąskotorowy (st)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.10.12 - 17:01:46


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34763857 / 17328 / 3833 / 3592 / 9678.13)