polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 084Yb25
Górki Szczukowskie

przystanek osobowy+posterunek odgałęźny (po+podt)

05:25 - 20:00
Km osi

Linie kolejowe:
8
.33
Skrót telegraficzny: GSz
Posterunki ruchu: GSz1 • GSz (d)
Zmiany nazw:
Górki Szczukowskie 1911-1939Gorki Szczukowskie 1939-1945Górki Szczukowskie 1945-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1911. • GKŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Przejście nadziemne:
-
Zdalne sterowanie:
1) Szczukowice
Z kronikarskiego obowiązku:
Kasa biletowa została zlikwidowana w 1982 roku. Na posterunku znajduje się wyłącznie jedno przejście rozjazdowe. Jeszcze w 1993 roku była to stacja.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.05.13 - 22:49:15


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29871716 / 22976 / 4223 / 3364 / 8879.82)