polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówGórki Szczukowskie
przystanek osobowy+posterunek odgałęźny (po+podt)

↑ 07:03 - ↓ 17:44
↑ 07:05 - ↓ 17:42
Km osi

Linie kolejowe:
8.336

skrót telegraficzny: GSz
Zmiany nazw punktu: Górki Szczukowskie 1911-1939Gorki Szczukowskie 1939-1945Górki Szczukowskie 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1911. • GKŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Zdalne sterowanie:
1) Szczukowice,
Z kronikarskiego obowiązku:
Kasa biletowa została zlikwidowana w 1982 roku.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2016.06.06 - 11:53

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (12451175 / 12001 / 7408 / 2331 / 5341.56)