polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychJędrów

posterunek odstępowy (pe)

05:37 - 17:49
Km osi

Linie kolejowe:
155
.41
Zmiany nazw:
Jedrow 1941-1945Jędrów 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1941 • Ostb
Data zamknięcia:
1999
Data likwidacji:
1999
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Posterunek odstępowy Jędrów powstał w czasie okupacji w km. 109,210 linii Dęblin - Strzemieszyce. Po wojnie w służbowych rozkładach jazdy nie wykazywany aż do rozkładu lato 1956.
Punkty w pobliżu:
Barcza (po)Berezów (odst)Berezów (po)Bliżyn (st)Brzask (po)Bugaj (mij)Bukowa Góra (po+mij)Ciekoty (bsz)Klonów (bsz)Ostojów (pe)Podlasie (pe)Psary (bsz)Rejów (pe)Skarżysko Kamienna (st)Skarżysko Kościelne (po)Skarżysko Milica (po)Skarżysko Wschodnie (podg)Skarżysko Zachodnie (po)Suchedniów (st)Suchedniów Północny (po+pe)Wilków (po)Wilków (bsz)Występa (pe)Łączna (st)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.23 - 17:05:29


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34636193 / 29804 / 14427 / 3586 / 9658.73)