polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 083Xb26
Jędrzejów

stacja (st)

05:31 - 19:55
Km osi

Linie kolejowe:
231
.66
Skrót telegraficzny: Jw
Posterunki ruchu: Jw1 • Jw
Zmiany nazw:
Jędrzejów 1885-1914Jedrzejow 1915-1918Jędrzejów 1918-1939Jedrzejow 1939-1945Jędrzejów 1945-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1885. • IDŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
są, niezdatne do eksploatacji
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Do stacji dochodziła łącznica wąskotorowa obsługująca ruch pasażerski Świętokrzyskiej Kolei Dojazdowej. Stanowiła tzw "peron 1" stacji normalnotorowej. Faktyczny peron 1 - przy budynku stacyjnym - jest odgrodzony od torów i nieużywany. Pociągi zatrzymują się wyłącznie przy peronie wyspowym zwanym "peronem 2". Przejście na peron - w płaszczyźnie torów. (amk64)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.05.07 - 22:39:51


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29944652 / 23834 / 15713 / 3367 / 8893.57)