polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychJędrzejów
stacja (st)

↑ 05:07 - ↓ 20:03
↑ 05:05 - ↓ 20:05
Km osi

Linie kolejowe:
231.66

Skrót telegraficzny: Jw
Posterunki ruchu: Jw1 • Jw
Zmiany nazw punktu:
Jędrzejów 1885-1914Jedrzejow 1915-1918Jędrzejów 1918-1939Jedrzejow 1939-1945Jędrzejów 1945-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1885. • IDŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
są, niezdatne do eksploatacji
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Do stacji dochodziła łącznica wąskotorowa obsługująca ruch pasażerski Świętokrzyskiej Kolei Dojazdowej. Stanowiła tzw "peron 1" stacji normalnotorowej. Faktyczny peron 1 - przy budynku stacyjnym - jest odgrodzony od torów i nieużywany. Pociągi zatrzymują się wyłącznie przy peronie wyspowym zwanym "peronem 2". Przejście na peron - w płaszczyźnie torów. (amk64)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS
Ortofoto / OpenStreetMap Quick Start - Leaflet


Ostatnia edycja strony: 2020.09.25 - 17:28:09

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (21373776 / 12813 / 52 / 2901 / 7367.73)