polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 083Xb26
Jędrzejów

stacja (st)

07:14 - 16:30
Km osi

Linie kolejowe:
231
.66
Skrót telegraficzny: Jw
Nastawnie: Jw1 • Jw
Zmiany nazw:
Андреевъ 1885-1914Jędrzejów 1915-1939Jedrzejow 1939-1945Jędrzejów 1945-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1885. • IDŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
są, niezdatne do eksploatacji
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata nad peronem
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Do stacji dochodziła łącznica wąskotorowa obsługująca ruch pasażerski Świętokrzyskiej Kolei Dojazdowej. Stanowiła tzw "peron 1" stacji normalnotorowej. Faktyczny peron 1 - przy budynku stacyjnym - jest odgrodzony od torów i nieużywany. Pociągi zatrzymują się wyłącznie przy peronie wyspowym zwanym "peronem 2". Przejście na peron - w płaszczyźnie torów. (amk64)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.08 - 17:31:31


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33720250 / 17592 / 11966 / 3539 / 9528.19)