polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 084Yb25
Kielce Białogon

stacja (st)

04:37 - 20:47
Km osi

Linie kolejowe:
191
.86
Skrót telegraficzny: KB
Posterunki ruchu: KB1 • KB (d)
Zmiany nazw:
Kielce Białogon 1969-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1969 • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
W miejscu obecnej stacji w czasie wojny, a dokładnie w dniu 10 lutego 1941 roku został uruchomiony posterunek odstępowy Bialogon, którego nastawnia po przeliczeniu powinna znajdować się w kilometrze 192.600. Nazwa Białogon występuje z gwiazdką w WOT z 1953 roku.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.06.20 - 20:55:29


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29032443 / 30328 / 3644 / 3327 / 8726.31)