polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychKornica
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 06:26 - ↓ 18:37
☀ ↑ 06:27 - ↓ 18:34
Km osi

Linie kolejowe:
102
.33
Zmiany nazw punktu:
Barycz 1933-1940Kornica 1948-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1933 • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2009.07.31
Data zamknięcia:
2009.07.31
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Przystanek o nazwie Barycz występuje w niemieckich rozkładach jazdy do lata 1941 roku, ale bez postojów pociągów. Występuje również pod nazwą Barycz na mapie sieci PKP z 1945 roku. Jednak rozkłady jazdy go nie wykazują. Przystanek pojawia się pod nazwą Kornica od rozkładu jazdy lato 1948. Nazwa Barycz zostaje oficjalnie wykreślona z WOT w styczniu 1949 roku.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.09.01 - 23:13:26


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23903201 / 15812 / 702 / 3038 / 7868.07)