polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówLudynia
stacja (st)

↑ 04:43 - ↓ 20:46
↑ 04:44 - ↓ 20:45
Km osi

Linie kolejowe:
36.70

Skrót telegraficzny: Ld
Posterunki ruchu: Ld • Ld1
Zmiany nazw punktu: Ludynia 1911-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1911. • GKŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.05.26 - 15:41

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (16782573 / 19118 / 916 / 2601 / 6452.35)