polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówLudynia
stacja (st)

↑ 07:06 - ↓ 17:43
↑ 07:08 - ↓ 17:41
Km osi

Linie kolejowe:
36.699

skrót telegraficzny: Ld
Posterunki ruchu: Ld • Ld1
Zmiany nazw punktu: Ludynia 1911-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1911. • GKŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2017.12.24 - 23:58

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (12458096 / 12201 / 2128 / 2332 / 5342.24)