polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychNałęcz
stacja towarowa (stt)

☀ ↑ 06:19 - ↓ 18:46
☀ ↑ 06:21 - ↓ 18:43
Km osi

Linie kolejowe:
99
.57
Skrót telegraficzny:
Posterunki ruchu: Nł1 • Nł
Zmiany nazw punktu:
Nalecz 1941-1945Nałęcz 1945-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1941 • DRG
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Stacja towarowa wyposażona od strony południowej w nastawnię dysponującą Nł oraz dawniej od strony północnej w nastawnię Nł1 (obecnie ruina). Posterunek jest okresowo zamykany i nie bierze wówczas udziału w prowadzeniu ruchu pociągów. Ze stacji odchodzi bocznica stacyjna do pobliskich magazynów paliw płynnych w Baryczy.
Semafory kształtowe wymieniono na świetlne w marcu 2005 roku i wówczas jednocześnie zlikwidowano okręg nastawczy Nł1.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.09.01 - 23:13:05


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23847847 / 14263 / 12732 / 3034 / 7860.20)