polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 085Dc26
Nawodzice

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

04:34 - 20:28
Km osi

Linie kolejowe:
15
.0
Otwarcie, kolej pierwotna:
1945. • PKP
Data zamknięcia:
1993.01
Data likwidacji:
1994
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Baranów Sandomierski (po)Iwaniska (st)Jachimowice (st)Jozefów Kielecki (po+ład)Jurkowice (ład)Kamieniołom Jurkowice (bsz)Koprzywnica (st)Niekrasów (mij)Osiek Staszowski (po)Skopanie (po+ład)Stary Łążek (ład)Strzegomek (st)Wagnerówka (ład)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.05.13 - 20:06:16


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (35874182 / 12046 / 28514 / 3653 / 9820.47)