polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 115Mc31
Osiek Staszowski

przystanek osobowy (po)

06:27 - 17:06
Km osi
Linie kolejowe:
70.43
70 Włoszczowice - Chmielów
 
Zmiany nazw:
Osiek 1973-1974Osiek Staszowski 1974-2024
Otwarcie, kolej pierwotna:
1973. • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1989
Data zamknięcia:
1989
Data likwidacji:
-
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Stacja w komunikacji pasażerskiej po raz pierwszy pojawia się od rozkładu jazdy 1973/74 wraz z uruchomieniem pociągów pasażerskich na odcinku Grzybów - Chmielów k/Tarnobrzega. Przy nazwie stacji figuruje jednak uwaga "nieotwarty". W momencie uruchomienia peronów pasażerskich, PKP musiały zmienić nazwę Osiek na Osiek Staszowski z powodu konfliktu tej pierwszej nazwy z przystankiem osobowym Osiek na Trzebnickiej KD. Czyli można by w zasadzie uznać, że nazwa Osiek w tym miejscu była jedynie nazwą roboczą.
Punkty w pobliżu:
Baranów Sandomierski (po)Jachimowice (st)Jaślany (po)Jozefów Kielecki (po+ład)Jurkowice (ład)Kamieniołom Jurkowice (bsz)Koprzywnica (st)Nawodzice (po+ład)Niekrasów (mij)Padew (st)Połaniec (st)Skopanie (po+ład)Stary Łążek (ład)Strzegomek (st)Wagnerówka (ład)Wola Baranowska (stt)Wola Baranowska LHS (stt)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.07.24 - 20:49:32


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (40968002 / 18686 / 8875 / 3927 / 10432.39)