polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 069Cc24
Ostrowiec Świętokrzyski

stacja (st)

05:15 - 20:04
Km osi

Linie kolejowe:
189
.12
Skrót telegraficzny: Ow
Posterunki ruchu: Ow • Ow1
Zmiany nazw:
Ostrowiec 1885-1922Ostrowiec n/Kamienną 1923-1936Ostrowiec Świętokrzyski 1937-1939Ostrowiec Swietokrzyski 1939-1945Ostrowiec Świętokrzyski 1945-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1885 • IDŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 4
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Przejście nadziemne:
czynne
Z kronikarskiego obowiązku:
Na stacji zachował się jeden semafor kształtowy. Stoi zardzewiały odcięty od napędu w okręgu nastawczym dysponującym. Chyba jako pomnik techniki.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.05.12 - 20:51:25


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29794909 / 23767 / 18187 / 3360 / 8867.53)