polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 084Yb25
Piaski k/Kielc

posterunek odgałęźny (podg)

04:36 - 20:47
Km osi

Linie kolejowe:
185
.50
0
.00
Skrót telegraficzny: Pi
Posterunki ruchu: Pi
Zmiany nazw:
Piaski k/Kielc 1911-1939Piaski b. Kielce 1939-1945Piaski k/Kielc 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1911. • PrŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.05.11 - 09:28:35


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29032803 / 30328 / 4004 / 3327 / 8726.42)