polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówPiaski k/Kielc
posterunek odgałęźny (podg)

↑ 07:37 - ↓ 18:03
↑ 07:35 - ↓ 18:05
Km osi

Linie kolejowe:
185.500

0.000

Skrót telegraficzny: Pi
Zmiany nazw punktu: Piaski k/Kielc 1911-1939Piaski b. Kielce 1939-1945Piaski k/Kielc 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1911. • PrŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
brak danych
Budynek:
brak danych
Obrotnica:
brak danych
Kasa biletowa:
brak danych
Wieża wodna:
brak danych
Dodatkowe tory:
brak danych
Żurawie wodne:
-
Semafory:
brak danych
Trójkąt:
brak danych
Perony / krawędzie:
brak danych / brak danych
Przejście podziemne:
brak danych
Zadaszenie peronów:
brak danych
Przejście nadziemne:
brak danych
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2015.10.11 - 15:42

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (14080670 / 14903 / 16919 / 2463 / 5716.88)