polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 084Yb25
Radkowice

posterunek odgałęźny (podg)

04:37 - 20:47
Km osi

Linie kolejowe:
201
.97
0
.00
Skrót telegraficzny: Rd
Posterunki ruchu: Rd
Zmiany nazw:
Radkowice 1972-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1972 • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
W granicach posterunku Radkowice bierze początek czynna i mocno użytkowana bocznica kopalni należącej do firmy Lafarge. W związku z tym tarcza ostrzegawcza i semafor wjazdowy do Radkowic po torze nr 2 są wbudowane znacznie dalej od posterunku niż identyczne sygnały po torze nr 1. Semafory wjazdowe do Radkowic od strony stacji Wolica znajdują się poza peronami przystanku osobowego Radkowice.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.05.07 - 22:58:06


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29032279 / 30328 / 3480 / 3327 / 8726.26)