polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 084Yb25
Radkowice

posterunek odgałęźny (podg)

06:16 - 19:06
Km osi

Linie kolejowe:
201
.97
0
.00
Skrót telegraficzny: Rd
Nastawnie: Rd
Zmiany nazw:
Radkowice 1972-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1972 • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
W granicach posterunku Radkowice bierze początek czynna i mocno użytkowana bocznica kopalni należącej do firmy Lafarge. W związku z tym tarcza ostrzegawcza i semafor wjazdowy do Radkowic po torze nr 2 są wbudowane znacznie dalej od posterunku niż identyczne sygnały po torze nr 1. Semafory wjazdowe do Radkowic od strony stacji Wolica znajdują się poza peronami przystanku osobowego Radkowice.
Punkty w pobliżu:
Armatury (bsz)Brzeziny (po+podg)Brzeźno n/Nidą (pe)Dębska Wola (po)Górki Szczukowskie (po+podt)Kamieniołom Jaworznia (bsz)Kielce (st)Kielce Białogon (st)Kielce Herbskie (st)Kielce Piaski (po)Kielce Ślichowice (po)Kielce Słowik (po)Kostomłoty (st)Most n/Nidą (pe)Nida (st)Piaski k/Kielc (podg)Piekoszów (po+ład)Radkowice (po)Sitkówka Nowiny (st)Sobków (st)Szczukowice (podg)Słowik (pe)Wolica (st)Włoszczowice (st)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.13 - 20:21:32


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34874365 / 24588 / 6825 / 3596 / 9698.10)