polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychRuda Białaczowska
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 06:26 - ↓ 18:37
☀ ↑ 06:27 - ↓ 18:34
Km osi

Linie kolejowe:
96
.87
Zmiany nazw punktu:
Ruda Białaczowska 1927-1939Ruda Bialaczowska 1939-1945Ruda Białaczowska 1945-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1927 • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2009.07.31
Data zamknięcia:
2009.07.31
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.09.01 - 23:12:41


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23903389 / 15812 / 890 / 3038 / 7868.13)