polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówSędziszów
stacja (st)

↑ 07:41 - ↓ 18:04
↑ 07:39 - ↓ 18:06
Km osi

Linie kolejowe:
251.272

skrót telegraficzny: Sd
Posterunki ruchu: Sd1 • Sd2 • Sd • Sd3
Zmiany nazw punktu: Sędziszów 1885-1939Sedziszow 1939-1945Sędziszów 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1885. • IDŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
adaptowana do innych celów
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
nieużywana zdewastowana
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
są, niezdatne do eksploatacji
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 4
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
czynne
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2015.10.23 - 20:49

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (14061325 / 20271 / 12477 / 2462 / 5711.34)