polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowych



mapa: 068Bc24
Starachowice Wschodnie

stacja (st)

05:22 - 19:58
Km osi

Linie kolejowe:
161
.69
Skrót telegraficzny: SW
Posterunki ruchu: SW1 • SW
Zmiany nazw:
Wierzbnik 1885-1941Starachowice 1941-1945Wierzbnik 1945-1950Starachowice Wschodnie 1950-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1885 • IDŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
W dniu 08.07.2000 o godzinie 19.16 dyżurny ruchu stacji Kunów zauważył, że w przejeżdżającym pociągu nr 25590 relacji Chmielów k/Tarnobrzega - Gdańsk Port Północny z siódmego wagonu od końca pociągu unosi się dym. O powyższym powiadomił strażnicę przejazdową Brody Iłżeckie, posterunek odstępowy Styków Iłżecki oraz dyżurnego ruchu stacji Starachowice Wschodnie. Dyżurny ruchu tej stacji o pożarze powiadomił dyspozytora IZ Kielce, straż pożarną CM Skarżysko Kamienna oraz dyspozytora zasilania w Radomiu w celu wyłączenia napięcia na d torami stacyjnymi nr 3 i 5. Następnie skierował zbliżający się już do stacji pociąg na tor nr 5. Palący się wagon z siarką granulowaną (33. od czoła pociągu, lokomotywa ET 41-174 CM Skarżysko Kamienna) nie został wyłączony ze składu pociągu. Zakładowa straż pożar... Więcej / Rozbalit
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.05.13 - 20:32:00


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29871456 / 22976 / 3963 / 3364 / 8879.74)