polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówSzczukowice
posterunek odgałęźny (podg)
/ punkt zdalnie sterowany z: Górki Szczukowskie (po+podt) /

↑ 04:41 - ↓ 20:45
↑ 04:42 - ↓ 20:44
Km osi

Linie kolejowe:
10.71

8.02

Skrót telegraficzny: Sc
Posterunki ruchu: Sc
Zmiany nazw punktu: Szczukowice 1979-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1979 • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2017.11.29 - 15:02

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (16783545 / 19118 / 1888 / 2601 / 6452.73)