polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówWłoszczowa Północ
stacja (st)

↑ 07:50 - ↓ 17:58
↑ 07:48 - ↓ 17:59
Km osi

Linie kolejowe:
153.390

0.000

skrót telegraficzny: WP
Zmiany nazw punktu: Włoszczowa Północna 1974-1992Włoszczowa Północ 1992-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1974. • PKP
Numer ewidencyjny:
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
stt
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia edycja strony: 2018.06.05 - 22:10

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10762595 / 8533 / 4477 / 2093 / 5142.19)