polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówWolica
stacja (st)

↑ 06:29 - ↓ 18:31
↑ 06:31 - ↓ 18:28
Km osi

Linie kolejowe:
207.761

skrót telegraficzny: Wo
Zmiany nazw punktu: Chęciny 1885-1939Checiny 1939-1945Chęciny 1945-1966Wolica 1966-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1885. • IDŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
brak danych
Budynek:
brak danych
Obrotnica:
brak danych
Kasa biletowa:
brak danych
Wieża wodna:
brak danych
Dodatkowe tory:
brak danych
Żurawie wodne:
-
Semafory:
brak danych
Trójkąt:
brak danych
Perony / krawędzie:
brak danych / brak danych
Przejście podziemne:
brak danych
Zadaszenie peronów:
brak danych
Przejście nadziemne:
brak danych
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2017.10.24 - 20:40

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (12293358 / 7578 / 1825 / 2310 / 5321.80)