polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 139Uc42
Valea Hotarului
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 05:08 - ↓ 19:53
☀ ↑ 05:09 - ↓ 19:51
Km osi

Linie kolejowe:
217
.01
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • CFR
Zaw. ruchu pasażerskiego:
?
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
România
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.04.28 - 01:09:42


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23047443 / 15278 / 6370 / 2990 / 7708.17)