polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 141Vc42
Stânca

tunel

04:30 - 20:12
Km osi

Linie kolejowe:
239
.45
239
.450
Otwarcie, kolej pierwotna:
1894.12.15 • MÁV
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
239.15 km - 239.75 km
Wysokość:
335 m n.p.m.
Długość obiektu:
60 m
Ilość torów:
1
Punkty w pobliżu:
Berlebaš (st)Bocicoi (st)Crăciunești (po)Cuzi (po)Lunca la Tisa (po)Petrova (po+ład)Rachov (st)Sojmulský (tunel)Tisa (po)Trebušany (po)Ustěriky (po)Valea Vișeului (st)Veliký Bočkov (st)Vilchovatý (po)Vișeu Bistra (po)
România
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.19 - 11:13:19


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (35964636 / 14816 / 482 / 3660 / 9826.40)