polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 133Sb41
Malé Straciny
stacja (st)

↑ 04:48 - ↓ 20:33
↑ 04:47 - ↓ 20:34
Km osi

Linie kolejowe:
12.385

Zmiany nazw punktu: Malé Straciny 1951-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1951.09.12 • ČSD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1992.08.02
Numer ewidencyjny:
15103
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Banskobystrický kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.05.14 - 07:26

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (16159237 / 13751 / 17457 / 2565 / 6299.90)