polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 134Ub41
Rapovce
przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

↑ 04:51 - ↓ 20:26
↑ 04:50 - ↓ 20:27
Km osi

Linie kolejowe:
105.393

Zmiany nazw punktu: Rapovce 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1896.11.15 • ŽSR
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2003.02.02
Numer ewidencyjny:
13663
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Banskobystrický kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.05.22 - 07:29

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (16040476 / 26747 / 19383 / 2558 / 6270.71)