polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 134Vb41
Fiľakovo
stacja (st)

↑ 04:46 - ↓ 20:31
↑ 04:46 - ↓ 20:32
Km osi

Linie kolejowe:
146.260

93.725

~92.280

Zmiany nazw punktu: Fülek 1871-1918Fiľakovo 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.05.03 • USŽ
Numer ewidencyjny:
13693
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
zdemontowana
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
są, niezdatne do eksploatacji
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
jest, niezdatny do eksploatacji
Perony / krawędzie:
4 / 4
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Banskobystrický kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.05.31 - 23:39

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (16139632 / 18108 / 11603 / 2564 / 6294.71)