polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 126Vb39
Zlatniansky
tunel (tunel)

↑ 04:42 - ↓ 20:41
↑ 04:42 - ↓ 20:41
Km osi

Linie kolejowe:
29.993 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1908.11.27 • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Zlatniansky
Wysokość:
360 m n.p.m.
Kilometraż:
29.743 km - 30.243 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
500 m
Geometria toru:
Banskobystrický kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.13 - 19:24

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11504209 / 8754 / 4479 / 2214 / 5196.12)