polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 126Vb40
Ožďanský
tunel (tunel)

↑ 08:24 - ↓ 17:19
↑ 08:23 - ↓ 17:21
Linie kolejowe:

km osi

12.585 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1933.11.06 • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Ožďanský
Wysokość:
295 m n.p.m.
Kilometraż:
12.505 km - 12.665 km
liczba torów:
0
Długość obiektu:
160 m
Geometria toru:
Banskobystrický kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.13 - 19:36

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10558643 / 5359 / 201 / 2066 / 5110.67)