polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 126Xb37
Hronský
tunel (tunel)

↑ 04:39 - ↓ 20:41
↑ 04:39 - ↓ 20:41
Km osi

Linie kolejowe:
82.247 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1934.11.28 • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Hronský
Wysokość:
940 m n.p.m.
Kilometraż:
82.122 km - 82.372 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
250 m
Geometria toru:
Banskobystrický kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.13 - 19:11

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11504152 / 8754 / 4422 / 2214 / 5196.09)