polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 125Pb38
Dolný Harmanec
przystanek osobowy+posterunek odstępowy+ładownia (po+pe+ład)

↑ 08:30 - ↓ 17:19
↑ 08:29 - ↓ 17:21
Linie kolejowe:

km osi

19.727
Zmiany nazw punktu: Harmanec 1945-1950Harmanec výhybňa 1950-1951
Otwarcie, kolej pierwotna:
1940. • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Banskobystrický kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.13 - 15:13

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10554377 / 5185 / 1294 / 2065 / 5111.08)