polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 125Pb39
Skalický
tunel (tunel)

↑ 08:29 - ↓ 16:44
↑ 08:30 - ↓ 16:44
Km osi

Linie kolejowe:
235.548 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.08.12 • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Skalický
Wysokość:
370 m n.p.m.
Kilometraż:
235.512 km - 235.585 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
73 m
Geometria toru:
Banskobystrický kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.01.13 - 14:56

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (12942393 / 15634 / 5344 / 2388 / 5419.76)