polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 125Pb38
Hrenca I
tunel (tunel)

↑ 04:45 - ↓ 20:45
↑ 04:45 - ↓ 20:46
Km osi

Linie kolejowe:
249.973 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.08.12 • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Hrenca I
Wysokość:
600 m n.p.m.
Kilometraż:
249.732 km - 250.214 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
482 m
Geometria toru:
Banskobystrický kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.13 - 14:57

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11504138 / 8754 / 4408 / 2214 / 5196.09)