polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 125Rb39
Neresnický
tunel (tunel)

↑ 04:45 - ↓ 20:44
↑ 04:45 - ↓ 20:44
Km osi

Linie kolejowe:
3.612 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1925.01.16 • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Neresnický
Wysokość:
310 m n.p.m.
Kilometraż:
3.497 km - 3.727 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
230 m
Geometria toru:
Banskobystrický kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.13 - 15:25

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11504222 / 8754 / 4492 / 2214 / 5196.13)