polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 125Rb40
Pod Vlčkom
tunel (tunel)

↑ 06:51 - ↓ 18:51
↑ 06:49 - ↓ 18:52
Km osi

Linie kolejowe:
30.712 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1925.01.16 • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Pod Vlčkom
Wysokość:
300 m n.p.m.
Kilometraż:
30.651 km - 30.774 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
123 m
Geometria toru:
Banskobystrický kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.13 - 15:27

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10942319 / 7180 / 444 / 2122 / 5156.61)