polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 125Rb40
Pod Vlčkom
tunel (tunel)

↑ 04:46 - ↓ 20:43
↑ 04:46 - ↓ 20:44
Km osi

Linie kolejowe:
30.712 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1925.01.16 • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Pod Vlčkom
Wysokość:
300 m n.p.m.
Kilometraż:
30.651 km - 30.774 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
123 m
Geometria toru:
Banskobystrický kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.13 - 15:27

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11504158 / 8754 / 4428 / 2214 / 5196.10)