polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 131Db41
Bratislava hlavná stanica

stacja (st)

05:46 - 20:06
Km osi

Linie kolejowe:
54
.364
0
.000
0
.228
Zmiany nazw:
Pozsony 1848-1919Bratislava hlavné nádražie 1919-1939Pressburg 1939-1945Bratislava hlavné nádražie 1945-1972Bratislava hlavná stanica 1972-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1850.12.16 • CkDÁ
Numer ewidencyjny:
13206
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
5 / 9
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
-
Zdalne sterowanie:
1) Lamač Tunel
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.02.10 - 14:42:10


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29871601 / 22976 / 4108 / 3364 / 8879.79)