polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 130Db41
Bratislava hlavná stanica
stacja (st)

☀ ↑ 06:41 - ↓ 18:47
☀ ↑ 06:42 - ↓ 18:45
Km osi

Linie kolejowe:
54
.364
0
.000
0
.228
Zmiany nazw punktu:
Pozsony 1848-1919Bratislava hlavné nádražie 1919-1939Pressburg 1939-1945Bratislava hlavné nádražie 1945-1972Bratislava hlavná stanica 1972-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1848.08.20 • KFJB
Numer ewidencyjny:
13206
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
5 / 9
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.01 - 00:13:34


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23921121 / 13572 / 5050 / 3039 / 7871.38)