polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 130Db41
Bratislava-Lamač
stacja (st)

☀ ↑ 06:41 - ↓ 18:47
☀ ↑ 06:42 - ↓ 18:45
Km osi

Linie kolejowe:
49
.210
Zmiany nazw punktu:
Lamacs 1848-1919Lamač 1939-1947Bratislava-Lamač 1947-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1848.08.20 • KFJB
Numer ewidencyjny:
13166
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.07.15 - 00:03:35


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23921412 / 13572 / 5341 / 3039 / 7871.47)