polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 131Cb41
Devínska Nová Ves zastávka

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

07:27 - 16:42
Km osi

Linie kolejowe:
44
.050
Zmiany nazw:
Devínska Nová Ves zastávka 1952-1973
Otwarcie, kolej pierwotna:
1952 • ČSD
Data zamknięcia:
1973
Data likwidacji:
1973
Numer ewidencyjny:
13156-5
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.12.10 - 16:05:15


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33617714 / 38038 / 10387 / 3534 / 9512.65)