polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 130Db41
Bratislavský
tunel (tunel)

☀ ↑ 06:41 - ↓ 18:47
☀ ↑ 06:42 - ↓ 18:45
Km osi

Linie kolejowe:
53
.396
Otwarcie, kolej pierwotna:
1848.08.20 • KFJB
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Miejsce:
Bratislavský
Wysokość:
185 m n.p.m.
Kilometraż:
53.098 km - 53.694 km
Ilość torów:
2
Długość obiektu:
596 m
Bratislavský kraj
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.10 - 16:06:01


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23920796 / 13572 / 4725 / 3039 / 7871.27)