polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 131Db41
Bratislavský č. 1 / č. 2

tunel (tunel)

07:27 - 16:42
Km osi

Linie kolejowe:
53
.396
Otwarcie, kolej pierwotna:
1848.08.20 • MKpV
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
53.098 km - 53.694 km
Wysokość:
185 m n.p.m.
Długość obiektu:
596 m
Ilość torów:
2
Z kronikarskiego obowiązku:
také zvaný Lamačský
1848.08.20 Tunel č. 1 - 592,50 m
1902.10.13 Tunel č. 2 - 595,61 m
Bratislavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.02.10 - 19:15:29


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33617684 / 38038 / 10357 / 3534 / 9512.64)