polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 131Cb41
Devínske Jazero

przystanek osobowy (po)

06:31 - 19:20
Km osi

Linie kolejowe:
3
.778
0
.000
Zmiany nazw:
Dévénytó 1891-1919Devínske Jazero 1919-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1891.10.27 • M.ž.úM
Numer ewidencyjny:
13146-6
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+podg
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2       dawniej:    3 / 3
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
czynne
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.16 - 00:29:46


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34886075 / 15440 / 3095 / 3597 / 9698.66)