polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 122Cb40
Malacky
stacja (st)

☀ ↑ 07:22 - ↓ 17:51
☀ ↑ 07:23 - ↓ 17:49
Km osi

Linie kolejowe:
24
.682
Zmiany nazw punktu:
Malaczka 1891-1919Malacky 1919-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1891.10.27 • StEG
Numer ewidencyjny:
13086
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 4
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.07.14 - 23:21:45


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24455497 / 14689 / 2387 / 3067 / 7973.75)