polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 122Cb39
Veľké Leváre
stacja (st)

☀ ↑ 07:22 - ↓ 17:51
☀ ↑ 07:24 - ↓ 17:49
Km osi

Linie kolejowe:
33
.180
Zmiany nazw punktu:
Nagylévárd 1891-1919Veľké Leváre 1919-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1891.10.27 • StEG
Numer ewidencyjny:
13066
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.07.14 - 23:15:42


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24456166 / 14689 / 3056 / 3067 / 7973.97)