polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 131Db41
Bratislava-Vinohrady

przystanek osobowy (po)

05:02 - 20:49
Km osi

Linie kolejowe:
58
.530
4
.188
Otwarcie, kolej pierwotna:
1967.02.14 • ČSD
Numer ewidencyjny:
13596
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 4
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Pogoda / Počasí
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.02.15 - 19:09:40


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29006730 / 33730 / 8259 / 3326 / 8721.21)