polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 173Jb47
Močiar

posterunek odgałęźny (podg)
/ zdalne sterowanie z: Bratislava východ vchodová sk. (stt) /

07:34 - 15:53
Km osi
Linie kolejowe:
59.755
101 Devínska Nová Ves št. hr. [AT/SK] - Štúrovo št. hr. [SK/HU]
0.000
926 Močiar - Bratislava predmestie
0.000
927 Močiar - Vinohrady
 
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • ČSD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.06.26 - 23:55:51


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (39400957 / 18344 / 10842 / 3848 / 10239.33)