polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 131Eb41
Bernolákovo

stacja (st)

07:26 - 16:41
Km osi

Linie kolejowe:
71
.539
Zmiany nazw:
Cseklész 1850-1919Čeklýs 1919-1925Čeklís 1925-Čeklís 1945-1949Bernolákovo 1949-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1850.12.16 • SöStB
Numer ewidencyjny:
13246-4
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
4 / 4
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.16 - 00:16:47


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33618312 / 38038 / 10985 / 3534 / 9512.82)