polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 131Fb41
Reca
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 06:39 - ↓ 18:46
☀ ↑ 06:41 - ↓ 18:44
Km osi

Linie kolejowe:
82
.898
Zmiany nazw punktu:
Réte 1850-1918Réca 1945-1951
Otwarcie, kolej pierwotna:
1850.12.16 • CkDÁ
Numer ewidencyjny:
13286
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.10 - 16:10:54


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23921774 / 13572 / 5703 / 3039 / 7871.59)