polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 123Bb40
Záhorská Ves

stacja (st)

07:24 - 16:47
Km osi

Linie kolejowe:
14
.511
Zmiany nazw:
Magyarfalu czukorgyár 1911-1919Uhorská Ves u Moravy 1919-1922Uhorská Ves cukrovar 1922-1927Uhorská Ves 1927-Uhorská Ves 1945-1949Záhorská Ves 1949-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1911.11.15 • Bžmž
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2019.12.15
Numer ewidencyjny:
14006-1
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.21 - 19:15:09


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33690241 / 22095 / 19856 / 3537 / 9525.09)